Serveis

GABINETDE PREMSA

 • Interlocució amb els mitjans de comunicació
 • Creació d’estratègia de premsa
 • Dossiers, notes i rodes de premsa en català, castellà, anglès i francès
 • Estratègies amb líders d’opinió i ambaixadors de marca
 • Servei de recull de premsa i clipping
 • Comunicació de crisi
 • Servei de premsa integral per a fires, festivals, mercats i esdevenimentsculturals

COMUNICACIÓINTERNA D'EMPRESESO ORGANISMES

 • Consultoria, estudi i assessorament en la gestió de comunicació interna
 • Pla de comunicació
 • Gestió i continguts de revista corporativa interna
 • Estratègies de comunicació interna per a la gestió del canvi o per a contingències de crisis

DEFINICIÓI ESTRATÈGIADE MARCA

 • Definició de la missió, visió i valors corporatius
 • Estudi dels objectius de l’empresa o organisme
 • Plans de comunicació estratègica i posicionament de marca

RELACIONS PÚBLIQUESI ORGANITZACIÓD’ESDEVENIMENTS

 • Planificació d’esdeveniments
 • Execució i mesura d’impactes (imatge, convocatòria, logística, participants, speaker, inscripcions, VIPs)
 • Estratègia i gestió de protocol i relacions institucionals
 • Presentació d’actes

WEBI CONTINGUTS

 • Desenvolupament de web/blogs
 • Creació de continguts redaccionals i audiovisuals en català, castellà, anglès i francès
 • Optimització en cercadors (SEO)
 • Google Analytics

XARXES SOCIALS

 • Creació de perfils de xarxes socials segons empresa i interessos
 • Disseny i execució de Pla Social Media
 • Gestió de comunitats on-line
 • Dinamització xarxes socials
 • Identificació d’influencers
 • Disseny, creació i producció de continguts digitals amb català, castellà, anglès i francès
 • Anàlisi d’impactes de les campanyes
 • Gestió de crisi en xarxes socials
 • Publicitat en xarxes socials

PRODUCCIÓAUDIOVISUALI DISSENY GRÀFIC

 • Edició de vídeos publicitaris i corporatius
 • Fotografia
 • Disseny de marca (logotip, catàlegs i imatge fotogràfica)

XARXES SOCIALS

 • Creació de perfils de xarxes socials segons empresa i interessos
 • Disseny i execució de Pla Social Media
 • Gestió de comunitats on-line
 • Dinamització xarxes socials
 • Identificació d’influencers
 • Disseny, creació i producció de continguts digitals amb català, castellà, anglès i francès
 • Anàlisi d’impactes de les campanyes
 • Gestió de crisi en xarxes socials
 • Publicitat en xarxes socials

PRODUCCIÓAUDIOVISUALI DISSENY GRÀFIC

 • Edició de vídeos publicitaris i corporatius
 • Fotografia
 • Disseny de marca (logotip, catàlegs i imatge fotogràfica)